Integrated Service Management (ISM)

ISM is de methode voor ICT-beheerorgansaties die grip willen krijgen op de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.

Steeds meer ICT-beheerorganisaties hebben problemen met ITIL. Dit heeft te maken met het feit dat de 'best practices' van ITIL vaak nog moeten worden vertaald naar processen. Hiervoor worden dan consultants ingehuurd die de processen moeten gaan beschrijven. Telkens weer vinden zij het wiel opnieuw uit en maken daarmee hun dure uren. Het resultaat zijn dikke mappen die de organisatie vervolgens niet adopteert. Het resultaat is een nieuw mislukt project om ITIL te gaan gebruiken.

Met ISM wordt het wiel niet meer opnieuw uitgevonden. Processen in de ICT-dienstverlening zijn overal gelijk, waarom telkens opnieuw beschrijven? Met ISM kunt u de belangrijkste processen eenvoudig, effectief en efficiƫnt inrichten. Dit wordt niet gedaan door externe consultants maar het inrichten gebeurt door uw eigen medewerkers. Uw medewerkers beschrijven uw huidige situatie en leggen die vast in de procedures. Op basis van PDCA-cycli leren zij het proces verder te optimaliseren. Gevolg: medewerkers dragen de werkwijze, weten waar zij behoefte hebben voor wat betreft verbeteringen en de kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog.

Wilt u meer weten over hoe ISM uw ICT-beheer organisatie de kwaliteit van de dienstverlening borgt? neem contact met ons op: info@gpdi.nl of bel: 06 21 50 00 35.