Workshop projectmanagement in een procesmatig gestuurde omgeving

Doel
de deelnemer leert hoe een project gemanaged wordt in een procesgestuurde omgeving. Op basis van gebruikte procesmanagement methodieken wordt geleerd hoe een project wordt ingericht, uitgevoerd, gemanaged en weer terug wordt gebracht in de procesgestuurde beheerde omgeving.

duur
de workshop duurt één tot twee dagen, dit in overleg met de opdrachtgever.

Voorkennis
De deelnemer hoeft geen specifieke voorkennis te hebben.

doelgroep
projectleiders, projectmedewerkers die in projecten werken binnen een procesgestuurde en -beheerde omgeving.

Inhoud

  • Projectmanagement in een prcesmatige benadering.
  • Basis principes Prince2
  • Voorbeelden uit eigen praktijk